Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân

Xem thêm
Ngày 07/8/2021, Hội đồng nhân dân xã Đông Xá tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình nghị sự của kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như: Kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quy chế hoạt động, chương trình giám sát của HĐND xã. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh; Quyết toán ngân sách xã năm 2020; Báo cáo thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 .... và nhiều nội dung quan trọng khác.
10/08/2021
Nội dung chất vấn, thảo luận tại kỳ họp là hoạt động quan trọng của Hội đồng nhân dân; được coi là hình thức giám sát trực tiếp của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan, cá nhân khi được chất vấn nhằm giải đáp, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo thẩm quyền, đồng thời giúp đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân.
24/04/2020
about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ ĐÔNG XÁ

- Đông Xá nằm ở phía đông của huyện Đông Hưng, diện tích tự nhiên 542 ha, dân số gồm 6.131 nhân khẩu với 2.106 hộ gia đình được chia thành 04 thôn gồm thôn Tân Tích, thôn Tây Bình Cách, thôn Bắc Bình Cách, thôn Đông Bình Cách.
+ Phía bắc giáp xã Đông Phương
+ Phía nam giáp xã Hà Giang
+ Phía tây giáp xã Đông La, Đông Sơn
+ Phía đông giáp xã Đông Cường