Ban chỉ huy quân sự xã Đông Xá tổ chức huấn luyện dân quân năm 2020
Ngày 17/06/2020

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020, Ban CHQS xã Đông Xá tổ chức ra quân huấn luyện cho các đối tượng dân quân, đợt 1 từ ngày 10 đến ngày 25/4/2020, đợt 2 từ ngày 02 đến 11/5/2020, gồm 4 đối tượng: Dân quân năm thứ nhất, Dân quân cơ động, Dân quân tại chỗ và Dân quân binh chủng. Trong thời gian huấn luyện các đồng chí Dân quân được trang bị về kiến thức Quốc phòng, nắm các nội dung cơ bản về Luật DQTV, CN Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta; công tác vận động quần chúng của dân quân – tự vệ; tình hình kinh tế - chính trị, VH-XH, QP-AN của địa phương. Về huấn luyện quân sự: Nhằm huấn luyện cho các đồng chí dân quân nắm được một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương, thuần thục động tác điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người và tổ trong chiến đấu, kỹ thuật bơi tự do, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu. Kết quả kiểm tra sau kết thúc huấn luyện: 100% các đồng chí đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá giỏi.

Một số hình ảnh trong tổ chức huấn luyện:

Media/124_DongXa/Images/94b9aba5788c85d2dc9d.jpg
Media/124_DongXa/Images/82658fc85ce1a1bff8f0.jpg
Media/124_DongXa/Images/0183de8e0aa7f7f9aeb6.jpg
Media/124_DongXa/Images/27e80974dd5d2003794c.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 65
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác