Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình-Đền-Chùa Bình Cách
Ngày 10/06/2020

Media/124_DongXa/Images/img-20190730-083213d8242f2d-d-e.jpg

Đình-Đền-Chùa Bình Cách xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia được công nhận theo quyết định số 2015/QĐ/BT ngày 16/12/1993 của Bộ trưởng bộ Văn hóa-thông tin. Đây là quần thể kiến trúc có quy mô rộng lớn và hoành tráng, mang bóng dáng của nghệ thuật kiến trúc cung đình thời Nguyễn.

Đình Bình Cách là nơi hoạt động của phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, Đền và Chùa Bình Cách là nơi tu hành và thờ Chiêu Dung công chúa. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Một số hình ảnh của cụm di tích lịch sử:

Media/124_DongXa/Images/img-20190730-082817.jpg
Media/124_DongXa/Images/img-20190730-08261879d9f93c-0-e.jpg
Media/124_DongXa/Images/img-20190730-083109c1c8514a-b-e.jpg
Media/124_DongXa/Images/img-20190730-083037bdf294e0-8-e.jpg
Media/124_DongXa/Images/img-20190730-082910e54313b6-6-e.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-20.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-18.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-17.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-16.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-13.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-12.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-09.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-05.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-04.jpg
Media/124_DongXa/Images/vid-20200131-151156-03.jpg

 

Tin liên quan