Hội đồng nhân dân xã Đông Xá tổ chức kỳ họp thứ II, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 10/08/2021

Ngày 07/8/2021, Hội đồng nhân dân xã Đông Xá tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình nghị sự của kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết quan trọng trên tất cả các lĩnh vực như: Kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quy chế hoạt động, chương trình giám sát của HĐND xã. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh; Quyết toán ngân sách xã năm 2020; Báo cáo thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021 .... và nhiều nội dung quan trọng khác.

 
 
 
 
 
 
 
 
Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807070716-20210810015848-e.jpg 

Đồng chí Lê Văn Toản - Phó chủ tịch HĐND xã, chủ tọa kỳ họp điều hành kỳ họp. 

Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807071241-20210810015850-e.jpg

Đồng chí Nhâm Văn Thiềng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807083149-20210810015849-e.jpg

Đồng chí Trần Quang Đạt- Phó chủ tịch UBND xã trình bày Quy chế hoạt động của UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807072401-20210810015849-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Thưởng - Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807091614-20210810015849-e.jpg

Đồng chí Phạm Đình Nhị - Đại biểu HĐND xã phát biểu thạm luận tại kỳ họp. 

Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807080534-20210810015849-e.jpg

Đồng chí Đỗ Thị Hoa - Công chức Tài chính ngân sách xã, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo thu cbi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021. 

Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807093802-20210810015849-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807093543-20210810015849-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807092639-20210810015849-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202108/Images/img20210807070716-20210810015848-e.jpg

Các đại biểu về dự kỳ họp phát biểu ý kiến tham luận tại kỳ họp.

Tin liên quan