Sáng ngày 26/02/2022, các đ/c chí lãnh đạo địa phương tổ chức thăm và tặng hoa, động viên cán bộ trạm y tế xã nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
Ngày 03/03/2022

Media/124_DongXa/FolderFunc/202203/Images/aee5fe8de3162f487607-20220303092517-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202203/Images/d144aa41b7da7b8422cb-20220303092517-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202203/Images/54a92bbe3625fa7ba334-20220303092517-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202203/Images/8fde67fd7a66b638ef77-20220303092516-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202203/Images/b9051a3a07a1cbff92b0-20220303092516-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 20
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác