1. Đảng ủy xã Đông Xá
  • Nhâm Văn Thiềng

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0989.582.115

  • Phạm Văn Hạnh

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986.810.368

  Hội đồng nhân dân
  • Nhâm Văn Thiềng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0989.582.115

  • Trần Quang Đạt

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0986.270.186

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Quang Thưởng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0989.748.122

   • Lê Văn Toản

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0989.382.670

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Khắc Cường

     Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ tịch

     SĐT: 0976.414.846

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Phạm Đình Thành

      Chức vụ: Công chức LĐ-TBXH kiêm Văn hóa-Thông tin

      SĐT: 0985.605.046

     1. Công an xã
      • Nguyễn Trung Đức

       Chức vụ: Trưởng Công an xã

       SĐT: 0366.666.290

      • Nguyễn Văn Quynh

       Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

       SĐT: 0977.326.840

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Nguyễn Cao Toản

       Chức vụ: Công chức địa chính, TN, MT

       SĐT: 0982.637.041

      • Mai Đình Diễn

       Chức vụ: Công chức địa chính, XD, GT-CT

       SĐT: 0344.371.679

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Phạm Đình Dương

       Chức vụ: Văn phòng UBND, Nội vụ, thủ quỹ

       SĐT: 0987.421.209

      • Vũ Bá Thuần

       Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, TK

       SĐT: 0977.126.182

     4. Trạm y tế xã
      • Đào Trung Thinh

       Chức vụ: Trưởng Trạm y tế

       SĐT: 0342.251.498

      • Lê Xuân Thành

       Chức vụ: Y sĩ

       SĐT: 0982.508.958

     5. BCH quân sự xã
      • Vũ Đăng Nha

       Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Quân sự

       SĐT: 0965.743.466

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Đỗ Thị Hoa

       Chức vụ: Công chức Tài Chính- Kế toán

       SĐT: 0972.298.866

   2. Thôn Bắc Bình Cách
    • Phạm Đình Nhị

     Chức vụ: Bí thư chi bộ- Trưởng thôn

     SĐT: 0987.414.032

    1. Thôn Tân Tích
     • Lê Thị Tám

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0858.747.661

     • Nguyễn Văn Phấn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0794.112.503

    2. Thôn Tây Bình Cách
     • Nguyễn Thị Lư

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0392.602.887

     • Trần Văn Vương

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0974.096.980

     1. Thôn Đông Bình Cách
      • Phạm Như Chỉnh

       Chức vụ: Bí thư chi bộ

       SĐT: 0975.706.445

      • Trần Văn Hai

       Chức vụ: Trưởng thôn

       SĐT: 0948.671.292

  2. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
   • Phạm Đình Tầm

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0907.124.640

   1. Hội cựu chiến binh xã
    • Lê Thế Triền

     Chức vụ: Chủ tịch Hội

     SĐT: 0987.421.882

   2. Hội nông dân xã
    • Hà Văn Tuyên

     Chức vụ: Chủ tịch Hội

     SĐT: 0363.892.669

   3. Hội liên hiệp phụ nữ xã
    • Vũ Thị Hằng

     Chức vụ: Chủ tịch Hội

     SĐT: 0367.465.502

   4. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
    • Bùi Đình Khuê

     Chức vụ: Bí thư đoàn xã

     SĐT: 0969.769.591


 1. UBMTTQVN xã Đông Xá
  • Phạm Đình Tầm

   Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

   SĐT: 0907.124.540

  Hội Cựu chiến binh xã
  • Lê Thế Triền

   Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

   SĐT: 0987.421882

  Hội Nông dân xã
  • Hà Văn Tuyên

   Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân xã

   SĐT: 0363.892.669

  Hội liên hiệp phụ nữ xã
  • Vũ Thị Hằng

   Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã

   SĐT: 0367.465.502

  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
  • Bùi Đình Khuê

   Chức vụ: Bí thư Đoàn xã

   SĐT: 0969.769.591