Tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tại trạm Y tế xã Đông Xá
Ngày 18/11/2021

Công tác tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 tại trạm Y tế xã Đông Xá ngày 17/11/2021.

Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211117071919-20211118082715-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211117071852-20211118082715-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211117071852-1-20211118082715-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211117071828-20211118082715-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211117071828-1-20211118082714-e.jpg

Một số hình ảnh về công tác tiêm phòng, chống dịch Covid-19 tại trạm y tế xã.


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác