Tiêm vacxin phòng, chống dịch Covid-19 tại trạm Y tế xã Đông Xá
Ngày 09/11/2021

Những hình ảnh tiêm vacxin phòng, chống dịch Covid-19 tại trạm Y tế xã Đông Xá, ngày 07/11/2021

Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211107133520-20211109023938-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211107133509-20211109023938-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211107074758-20211109023939-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211107074710-20211109023938-e.jpg
Media/124_DongXa/FolderFunc/202111/Images/img20211107074659-20211109023938-e.jpg

Những hình ảnh nổi bật trong công tác tiêm phòng, chống dịch Covid-19 tại trạm y tế xã Đông Xá.


Tổng lượt xem bài viết là: 29
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác