Tin trong huyện
22/06/2020
Sáng ngày 10/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16 tiếp tục ngày làn việc thứ 3 và bế mạc Đại hội. Dự, chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Văn Nghiêm- Tỉnh ủy vên- Giám đốc đài PTTH Tỉnh; các địa biểu khách mời và 254 đại biểu chính thức được triệu tập.