Tin kinh tế
03/06/2021
Nhằm đảm bảo bao tiêu sản phẩm lúa vụ xuân năm 2021 cho nhân dân. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đông Xá đang tích cực thu mua thóc cho nhân dân, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm với giá cả ổn định.
02/06/2021
Thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021 của UBND xã. Hợp tác xã SXKDDVNN xã Đông Xá đã chỉ đạo gieo cấy tổng diện tích lúa xuân 2021 là 294.5 ha.Đến nay toàn HTX đã thu hoạch 70 % diện tích. Năng xuất ước đạt từ 65-70 tạ/ha. Nhân dân phấn khởi thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị gieo cấy lúa mùa và trồng cây vụ đông năm 2021
10/05/2021
Ngày 20/03/2021 Quỹ tín dụng nhân dân Đông Xá tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/06/2020
Để chủ động cho sản xuất, sáng ngày 19/5, UBND huyện triển khai Đề án sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2020 tới các đồng chí là Trưởng các Phòng, Ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị của huyện và Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, Giám đốc Hợp tác xã DVNN các xã thị trấn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Tô Xuân Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vương Đức Hằng, Phó chủ tịch UBND huyện.